Afdrukken

 

Lid zijn van Kanaria Torhout is goedkoop

 

Voor het lidgeld krijgt men :

 

  1. Driemaandelijks tijdschrift “Canaria”.
  2. Maandelijkse informatievergaderingen.(met uitzondering juli en augustus)
  3. Jaarlijkse prijskamp (waardevolle geschenken voor deelnemers en helpers)
  4. Jaarlijkse inenting van de vogels tegen de gevreesde kanariepokken.

Diverse gelegenheidsactiviteiten.


Kanaria Torhout :

REKENING NR BE 30068-2198101-11 met vermelding van uw naam + aantal bestelde ringen.

Welk bedrag storten?

ENKEL LIDGELD = 18,00 euro

LIDGELD + 25 RINGEN = 29,25 euro
LIDGELD + 30 RINGEN = 31,50 euro
LIDGELD + 35 RINGEN = 33,70 euro
LIDGELD + 40 RINGEN = 36,00 euro

LIDGELD + 45 RINGEN = 38,25 euro
LIDGELD + 50 RINGEN = 40,50 euro
LIDGELD + 55 RINGEN = 42,75 euro
LIDGELD + 60 RINGEN = 45,00 euro

TWEEDE LID = 08,50

TWEEDE LID + 25 RINGEN = 19,75

Opmerkingen :

Nieuwe leden / 2de leden : naam – voornaam – adres en contactgegevens meedelen aan de secretaris